Verslag Hans Korteweg door Minke

Verschil tussen angst en vrees.

Angst heeft altijd met het ik te maken en met verondersteld verlies. Dan treedt de angst op.

De diepte van vrees is eerbied waarvan je gaat trillen. De vrees des Heren betekent dat je beseft dat je geen macht over je bestaan hebt. Dat je werkelijk bent overgeleverd aan de dood, zonder dat je angst ervaart. Overgave waarin je trillend aanwezig bent en waarin je veel ontvankelijker bent dan dat je zonder de vrees ooit zou kunnen zijn.

Het is een keuze of je in eerbied of in benauwdheid leeft. Er valt niet aan te ontkomen dat je een stofje bent dat eigenlijk geen macht hebt.

Als we in vrees leven is er geen gehechtheid meer aan de eigen angst.

Het gaat om het besef dat wij – ons ik – niet de dienst uitmaken. Als we de ruimte niet bezetten met ons eigen maaksel (doen), maar de stilte gebruiken om te ontvangen wat komt (zijn).

De vrees voor het eeuwige is het begin van wijsheid

Talent heeft niks met angst of vrees te maken.

Bij geboorte zijn we onbenoembaar. Daarin ontstaat een ik rond het 2e, 3e jaar. Die door de omgeving jij wordt genoemd en die blijkt bepaalde dingen te kunnen die anderen niet kunnen., Die heeft bepaalde talenten die anderen niet hebben. Daar onderscheidt hij zich in. Nu gaat het erom of je deze talenten gaat ontwikkelen. Of die gerealiseerd mogen worden. Er zijn talenten die door jouw omgeving niet gewaardeerd worden. Een talent om zeer snel te zien of iets deugd of niet. Bijvoorbeeld. Wordt niet gewaardeerd. Of ze worden hoger geactiveerd. Ze worden scherper en harder. Juist omdat het verdrongen is.

Welke talenten heb je en ken je en hoe komen jouw huidige talenten onder druk te staan?

Er zijn voorgrond en achtergrond talenten. Ze zijn nog niet aan de orde. Die hebben een bepaalde rust of levensfase nodig om tot ontwikkeling te komen. Soms voel je ze, maar kun je ze nog geen woorden geven. Voor veel mensen is het een groot gevecht om deze talenten tot ontwikkeling te laten komen.

Beter je talenten verspillen/kwijtraken dan verstoppen.

Het ene talent kan in dienste staan van het andere talent. Al dan niet tijdelijk. Een talent wat je al heel vroeg had, wat door een ander talent is overgenomen, maar dat vroege talent wil toch gezien en uitgedragen worden (mijn voelen?). “De bouwstenen van Antien”

Moraal

In de Matteus is een landman. Hij geeft zijn dienaren talenten. Zij moeten hun talenten goed beheren. Vlak voor de dood komt de eigenaar terug en vraagt: hoe heb je de talenten beheert? De dienaar van de 10 talenten heeft van de 10, 20 talenten gemaakt. Hij mag ze houden.

Die van 5 talenten heeft er 10 gemaakt en mag ze ook houden.

De derde had één talent gekregen en heeft zijn talent begraven, zodat ze niet aangetast zouden worden. Maar dat is niet de manier om met talenten om te gaan. Hij was een slechte dienaar en hij geeft dat ene talent aan de anderen.

Dit verhaal gaat over dat je je talent niet mag begraven. Het is een doodzonde om ‘veelbelovend’ te blijven voor later. Dat is de ‘dood in de pot’. Je dient je talenten in te zetten. We hebben een boeket van talenten en dat kan ontwikkeld worden. Als je dat ontwikkelt, leef je in vrede, dan ben je aanwezig, Daarmee kan je een bepaalde richting ingaan. Door je talenten te ontwikkelen, leef je in vrede. Veel burn-outs ontstaan door afsnijden van talenten, door het te laten bestaan in een systeem. Ons talent is onze muziek dat we kunnen aanbieden en kunnen presenteren.

Onze talenten dienen beproefd te worden. Niet alleen jij, maar ook onze maatschappij wordt daar rijker van. Wij hunkeren naar werkelijke talenten.

Naast talent is er ook nog roeping. Dat is iets anders.

Roeping is ‘om niet’.

Als je je talenten ontwikkelt kun je nog steeds een Trump zijn. Een machtswellusteling. Ook al heeft hij veel talenten. Hij is door zijn egocentrisme en narcisme ommuurt. Narcisme treedt op daar waar je geroepen wordt en er geen gehoor aan geeft. Met geroepen bedoel ik ook in liefde leven. De liefde doorbreekt de spiegel. Ik had gewild dat ik mezelf in de spiegel kon zin met de ideale vrouw naast me zodat ik me nog meer in de spiegel kon zien. Maar dat kan niet. De spiegel werd keer op keer gebroken. Maar de realiteit, dat dit is zoals het is, leven in die realiteit is niet Trumpiaans, dat is liefde.

Liefde is een roeping. Lust is geen roeping.

Liefde heeft niets te maken met narcisme. Voor de liefde moet je door je talenten heen. In de liefde worden je talenten aangetast. Sommige bloemen in het boeket zijn geknakt. Omdat er iets anders is dat groter is. Roeping!

Abraham verlaat het land omdat hij geroepen wordt (zie boek: Zonder einde)

Roeping: Samuel

De jonge Samuel was in dienst van de eeuwige onder toezicht van Eli. Het woord van de eeuwige was schaars. Heel zelden waren er profeten en visioenen. Samuel had zich te ruste gegeven waar de ark Gods was. Samuel zei Hier ben ik. Maar Eli zij, ik heb je niet geroepen. En de eeuwige riep Samuel opnieuw. En Samuel ging weer naar Eli en die zei ik heb u niet geroepen. Nog nooit had hem een woord van de Eeuwige geopenbaard. En de Eeuwige riep Samuel nogmaals. En toen begreep Eli dat de eeuwige het was die riep. Toen zij Eli tegen Samuel: ‘als je weer wordt geroepen wordt, zeg dan’: “Spreek Eeuwige, Uw dienaar luistert”.

Samuel ging heen en toen kwam de Eeuwige en Samuel zei: ‘spreek, uw dienaar luistert’. Het is die houding, je wordt geroepen en het is anders dan het automatisme waarin je leeft. Het gaat om ‘Hierin ben ik dienaar en ik luister en ik hoor en gehoorzaam’.

Samuel wordt de wijze, de priester. Het is iets wat ook nu kan gebeuren als je maar luistert.

Roeping: Mozes

Mozes ziet een doornstruik die brand, maar niet verbrandt. Alsof de tijd er geen vat op krijgt. Eeuwigheid en tijd kunnen niet samengaat. Op dat moment verschijnt de eeuwige en die zegt. Ik ben die ik ben. De tijd, die wij toekomst noemen valt samen met het nu. Mozes krijgt een opdracht maar denkt dat hij het niet kan.

Als het woord tot je wordt gericht.

Wie ben ik dat ik dat zou doen, zou kunnen? Dat doen wij als we geroepen worden. Als jij het talent niet hebt, moet je je talenten aanwenden om te zoeken naar iemand die het talent wel heeft. Als je bepaalde talenten niet hebt, moet je het borgen (Verhaal Mozes)

Soms moet je daarvoor ook een offer brengen. Het offer van je trots, van je tijd, van je aandacht, van datgene wat je het liefste doet en waar je heel goed in bent. Alles voor daar waar je geroepen wordt. Daar waar je je roeping hoort.

Boek: Het lot en de liefde- Hans Korteweg

De Eeuwige spreekt via alles, via de natuur, via dieren, via je dromen.

Seks, macht, geld zijn drie grote gevaren in spiritualiteit. Is gevaarlijk en verwerpelijk.