There is a crack in everything

Leonard Cohen heeft een prachtig mooi lied geschreven Anthem (loflied), hierbij zijn ze te beluisteren en staat de tekst in Engels en Nederlands. Dit draaide Jaap Voigt op Terschelling in augustus.

Leonard Cohen – YouTube
youPerla Batalla & Julie Christensen – YouTube

De schoonheid van imperfectie
The story of the song


The birds they sang
At the break of day
Start again
I heard them say
Don’t dwell on what
Has passed away
Or what is yet to be
Yeah the wars they will
Be fought again
The holy dove
She will be caught again
Bought and sold
And bought again
The dove is never free

Ring the bells (ring the bells) that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything (there is a crack in everything)
That’s how the light gets in

We asked for signs
The signs were sent
The birth betrayed
The marriage spent
Yeah the widowhood
Of every government
Signs for all to see

I can’t run no more
With that lawless crowd
While the killers in high places
Say their prayers out loud
But they’ve summoned, they’ve summoned up
A thundercloud
And they’re going to hear from me

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything (there is a crack in everything)
That’s how the light gets in

You can add up the parts
You won’t have the sum
You can strike up the march
There is no drum
Every heart, every heart to love will come
But like a refugee

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything (there is a crack in everything)
That’s how the light gets in
Ring the bells that still can ring (ring the bells that still can ring)
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything (there is a crack in everything)
That’s how the light gets in
That’s how the light gets in
That’s how the light gets in

Nederlandse vertaling – Anthem is Lofzang

De vogels, ze zongen
bij het ochtendgloren
Begin opnieuw
hoorde ik ze zeggen
Blijf niet stilstaan bij wat
voorbij is
of wat nog komen gaat
Ah, de oorlogen zullen verder
worden gestreden
De vrome duiven
zij zullen weer gevangen worden
gekocht en verkocht
en weerom gekocht
de duif is nooit vrij

Luidt de klokken die nog kunnen luiden
Vergeet uw perfecte plaatje
In alles zit een barst
Dat is hoe het licht binnen komt

We hebben gevraagd naar aanwijzingen
De tekens werden ons gestuurd
De oorsprong verraden
Het huwelijk uitgeraasd
Ja, het weduwschap
van elke regering,
tekenen die we allen zien

Ik kan niet meer verder gaan
met de losbandige massa
terwijl de moordenaars op hoge postjes
hun gebeden hardop opzeggen
Maar ze zijn samengekomen, ze hebben vergaderd
een donderwolk
en ze gaan nog van mij horen

Luidt de klokken die nog kunnen luiden
Vergeet uw perfecte plaatje
In alles zit een barst
Dat is hoe het licht binnen komt

U kunt een stukje bijdragen
maar je zal niet delen in het totaal
U kunt de opmars tot staan brengen,
er is geen tromgeroffel
Elk hart, elk liefhebbend hart
zal komen
maar als een vluchteling

Luidt de klokken die nog kunnen luiden
Vergeet uw perfecte plaatje
In alles zit een barst
Dat is hoe het licht binnen komt

Luidt de klokken die nog kunnen luiden
Vergeet uw perfecte plaatje
In alles zit een barst
Dat is hoe het licht binnen komt
Dat is hoe het licht binnen komt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *